ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Zespół abstynencyjny — odwyk alkoholowy


Pojawia się po ustaniu kontaktu z przedmiotem uzależnienia: alkoholem, narkotykiem, środkiem farmakologicznym czy chemicznym.

Odwyk alkoholowy i odstawienie danej substancji charakteryzuje się: niepokojem, lękiem, bezsennością, rozdrażnieniem, drżeniem całego ciała (zwłaszcza kończyn), bólami mięśniowymi, zaburzeniami wegetatywnymi, głównie ze strony układów krążenia i pokarmowego, jak: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia akcji serca i wahania ciśnienia krwi, pocenie się. Niekiedy pojawiają się, niespójne w obrazie, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia równowagi, oceny odległości, zaburzenia wzroku, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, stany paniki oraz depersonalizacja (zaburzenia osobowości).

Zespół abstynencyjny wywołany jest "biochemicznym głodem", wynikającym z nagłej zmiany na poziomie metabolicznym.

W sferze psychicznej natomiast pojawia się skrajny dyskomfort, niekiedy lęk, napady paniki i/lub agresji, a w konsekwencji tendencja do natychmiastowego ponownego kontaktu z substancją: alkoholem, narkotykiem, środkiem farmakologicznym czy chemicznym.

Przy długotrwałych ciągach samodzielne odstawienie substancji jest prawie niemożliwe.

Detoksykacja alkoholowa

Detox alkoholowy polega na nagłym odstawieniu substancji, od której dana osoba jest uzależniona, połączonym z terapią farmakologiczną lub psychologiczną.

W przypadku zatrucia alkoholem, mówi się również o odtruwaniu poalkoholowym. "Detoks alkoholowy" — to pojęcie często może być tu mylące: dotyczy osób przewlekle spożywających alkohol, u których na skutek przerwania ciągu alkoholowego i spadku jego poziomu występują objawy zespołu abstynencyjnego, nie dotyczy natomiast usunięcia alkoholu z organizmu. W takiej sytuacji leczenie alkoholizmu polega, w pierwszej kolejności, na uzupełnianiu niedoborów elektrolitowych, podawaniu witamin z grupy B, oraz leczeniu objawowym symptomów zespołu abstynencyjnego:

  • lęk
  • drżenie
  • w nasilonym przebiegu – zaburzenia świadomości

Detoks alkoholowy jest używany w przewlekłych przypadkach, w których pacjent nie ma szans na odstawienie używki samodzielnie, a sam odwyk nie przynosi spodziewanych skutków.

Skuteczna detoksykacja alkoholowa pozwala na przerwanie ciągu. Nie leczy uzależnienia, umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii.

Proponujemy stacjonarne odtrucia alkoholowe w komfortowych warunkach składające się z trzech etapów:

  • część medyczna polegająca na usunięciu alkoholu z organizmu,
  • łagodne przejście w stan abstynencji,
  • opieka terapeutyczna pomagająca w podjęciu decyzji "co dalej z moim życiem".

Detox alkoholowy trwa około 3-5 dni.