ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Odwyk alkoholowy - odtrucie alkoholowe


Zespół Abstynencyjny

Pojawia się po ustaniu kontaktu z przedmiotem uzależnienia: alkoholem, narkotykiem, środkiem farmakologicznym czy chemicznym.

Odwyk alkoholowy i odstawienie danej substancji charakteryzuje się: niepokojem, lękiem, bezsennością, rozdrażnieniem, drżeniem całego ciała (zwłaszcza kończyn), bólami mięśniowymi, zaburzeniami wegetatywnymi, głównie ze strony układów krążenia i pokarmowego, jak: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia akcji serca i wahania ciśnienia krwi, pocenie się. Niekiedy pojawiają się, niespójne w obrazie, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia równowagi, oceny odległości, zaburzenia wzroku, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, stany paniki oraz depersonalizacja (zaburzenia osobowości).

Zespół abstynencyjny wywołany jest "biochemicznym głodem", wynikającym z nagłej zmiany na poziomie metabolicznym.
W sferze psychicznej natomiast pojawia się skrajny dyskomfort, niekiedy lęk, napady paniki i/lub agresji, a w konsekwencji tendencja do natychmiastowego ponownego kontaktu z substancją: alkoholem, narkotykiem, środkiem farmakologicznym czy chemicznym.

Przy długotrwałych ciągach samodzielne odstawienie substancji jest prawie niemożliwe.

Detoksykacja

Jest to potoczna nazwa sposobu leczenia uzależnień, polegającego na nagłym odstawieniu substancji, od której dana osoba jest uzależniona, połączonym z terapią farmakologiczną lub psychologiczną.

W przypadku zatrucia alkoholem, mówi się również o odtruwaniu poalkoholowym. Pojęcie detoksu może być tu mylące: dotyczy osób przewlekle spożywających alkohol, u których na skutek przerwania ciągu alkoholowego i spadku jego poziomu występują objawy zespołu abstynencyjnego, nie dotyczy natomiast usunięcia alkoholu z organizmu.Postępowaniem leczniczym jest tu uzupełnianie niedoborów elektrolitowych, podawanie witamin z grupy B, oraz leczenie objawowe, dotyczące takich symptomów zespołu abstynencyjnego, jak lęk, drżenie, a w znacznie nasilonym przebiegu – zaburzeń świadomości.

Detoks jest używany w przewlekłych przypadkach, w których pacjent nie ma szans na odstawienie używki samodzielnie, a sam odwyk alkoholowy nie przynosi spodziewanych skutków.

Detoksykacja pozwala na przerwanie ciągu. Nie leczy uzależnienia, umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii.

Proponujemy stacjonarne odtrucia alkoholowe w komfortowych warunkach składające się z trzech etapów:

  • część medyczna polegająca na usunięciu alkoholu z organizmu,
  • łagodne przejście w stan abstynencji,
  • opieka terapeutyczna pomagająca w podjęciu decyzji "co dalej z moim życiem".

Czas trwania takiej kuracji to 3-5 dni.