ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Terapia, edukacja, rekreacja


W okresie trwania w aktywnym uzależnieniu, często uzależniony odchodzi od swoich pasji, nie dba o zdrowie psychiczne i fizyczne, prowadzi niehigieniczny tryb życia, zaniedbuje sferę rozwoju duchowego i samorozwoju.

Większość swojego czasu poświęca na zaspakajanie potrzeb związanych z uzależnieniem. Dlatego bardzo ważnym elementem terapii jest wdrożenie osoby uzależnionej do systematycznej dbałości o swoje ciało, umysł i ducha.

W naszym ośrodku staramy się, by nasi pacjenci po wyjściu z terapii byli przygotowani do samodzielnego, systematycznego dbania o siebie. Umieli pracować i odpoczywać nie zapominając równocześnie o swoim rozwoju duchowym i osobistym.

Uczą się spędzać swój wolny czas na trzeżwo i czerpać z tego zadowolenie.

phoca thumb l koncerty1