ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Regulamin - zasady przyjmowania do Ośrodka


  1. Ośrodek jest placówką prywatną i turnus terapeutyczny jest odpłatny. Niezbędnym warunkiem podjęcia terapii jest ocena kwalifikacyjna naszego zespołu specjalistów na podstawie ankiety oraz aktualnych wyników badań (BMI minimum 14)
  2. Program zajęć obejmuje terapię indywidualną, grupową, rodzinną oraz inne specjalistyczne zajęcia terapeutyczne. Podczas pobytu w Ośrodku pacjenci objęci są opieką lekarzy internistów oraz specjalistów w dziedzinie psychiatrii, psychoterapii oraz fachowców w dziedzinie odżywienia.
  3. Okres trwania terapii jest cechą indywidualną i trwa minimum 4 tygodnie.
  4. Po ukończeniu turnusu pacjenci są objęci opieką psychoterapeuty prowadzącego daną osobę przez okres pobytu w Ośrodku w ramach spotkań comiesięcznych (wprost proporcjonalnie do długości pobytu).