ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Uzależnienia młodzieży - terapia i leczenie


Okres dorastania jest momentem kształtowania się tożsamości młodego człowieka. Okresem pełnym wyzwań rozwojowych a także konfliktów wewnętrznych. Młody człowiek staje przed wyborem własnych wartości i celów życiowych. Zakończenie tej fazy wiąże się z osiągnięciem dojrzałości nie tylko fizycznej ale także psychicznej. Prawidłowo zakończony okres dojrzewania powinien nieść za sobą zdolność do decydowania o sobie, odnalezienie swoich celów życiowych, które decydują o naszej tożsamości.

Uzależnienia młodzieży od alkoholu czy substancji psychoaktywnych są wyrazem ich nie radzenia sobie w różnych zadaniach jakie stawia przed nimi życie.

Badania pokazują, że wiek przeciętnego konsumenta narkotyków oscyluje między 13 a 18 rokiem życia. Ponad 30% uczniów szkół ponadpodstawowych przynajmniej jednokrotnie eksperymentowało z narkotykami. 30% uczniów szkół podstawowych wie kto dystrybuuje narkotyki w ich szkole. Najczęściej podawane przyczyny sięgania po narkotyki to wpływ grupy rówieśniczej, ciekawość, "szpanowanie" oraz ucieczka od rzeczywistości.

Będąc rodzicem nastolatka trudno określić kiedy niewinne eksperymentowanie z alkoholem przeradza się w uzależnienie. Czasami rodzicom trudno jest określić jak duży jest problem dorastającego dziecka.

Dlatego tak ważny jest kontakt ze specjalistycznym ośrodkiem terapii uzależnień dla młodzieży. Spotkanie ze specjalistą pozwoli na określenie czy terapia jest potrzebna i jaką formę powinna przybrać. Najważniejszym elementem terapii jest dobra diagnoza uzależnienia i sytuacji życiowej, bo w zależności od niej dobieramy odpowiednią formę leczenia. W przypadkach osób, które funkcjonują w rolach społecznych bardziej odpowiednia będzie terapia ambulatoryjna. Jednak w sytuacji gdy uzależniony adolescent przestał chodzić do szkoły i wypełniać domowe obowiązki bardziej skuteczna będzie terapia stacjonarna.

Terapia młodzieży może opierać się o pracę grupową i indywidualną. Pracując z młodzieżą stosujemy metody, które w przystępny sposób pozwalają zrozumieć własne mechanizmy i sposoby działania.

Psychoedukacja służy przekazaniu wiedzy na temat uzależnienia i jego mechanizmów. Pozwala młodzieży uzależnionej poznać motywy sięgania po substancje psychoaktywne, uczy odmawiania picia alkoholu i przyjmowania narkotyków, pozwala poznać przekonania na temat zażywania i uzależnienia oraz daje wiedzę o wpływie alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka.

Na grupie terapeutycznej pacjenci młodzieżowi przy obecności i wsparciu wykwalifikowanych terapeutów analizują swoje trudności z życia codziennego. Przyglądają się mechanizmom które skłoniły ich do sięgnięcia po używki. Próbują wypracować nowe metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas pracy w grupie używają ciekawych metod takich jak psychodrama (odgrywanie scenek), psychorysunek i biorą udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach tzw. psychozabawach. Wszystkie powyższe metody mają za zadanie zwiększyć samoświadomość adolescenta związaną z jego uzależnieniem oraz z trudnościami jakie do uzależnienia doprowadziły.

Oprócz pracy z nastolatkiem kluczowa jest także praca z rodziną. Uzależnienie dziecka konfrontuje rodziców z poczuciem winy, nieudolności, i bezradności. Praca z rodzicami ma na celu oczyszczenie z poczucia winy i przyjrzenie się jakie zachowania rodziców mogły mieć wpływ na sięgniecie dziecka po używki lub jakie zachowania można zmodyfikować aby rodzina mogła lepiej funkcjonować. Rola rodziny jest kluczowa w powrocie nastolatka do codziennego życia. Praca z rodziną pozwala rodzicom lepiej zrozumieć problem uzależnienia i uwolnić się od poczucia bezradności.

Podsumowując w naszym ośrodku terapii uzależnień przeprowadzimy nastolatka oraz jego rodzinę przez trudny moment jakim jest wychodzenia z uzależniania. Rozpoczynając od szczegółowej diagnozy poprzez zakwalifikowanie do terapii grupowej lub/i indywidualnej, ambulatoryjnej lub stacjonarnej oraz wsparcie rodziców w zrozumieniu co dzieje się z ich dzieckiem oraz jak sobie z tym radzić.