Leczenie uzależnień dla młodzieży

Dorastanie jest procesem kształtowania się tożsamości młodego człowieka. Okresem pełnym wyzwań rozwojowych, a także konfliktów wewnętrznych. Młody człowiek staje przed wyborem własnych wartości i celów życiowych. Zakończenie tej fazy wiąże się z osiągnięciem dojrzałości nie tylko fizycznej, ale także psychicznej. Prawidłowo zakończony okres dojrzewania powinien nieść za sobą zdolność do decydowania o sobie, odnalezienie swoich celów życiowych, które kształtują na naszą tożsamość.

Uzależnienia młodzieży

Uzależnienia młodzieży od alkoholu czy substancji psychoaktywnych jest wyrazem ich nieradzenia sobie w różnych zadaniach, jakie stawia przed nimi życie.

Badania pokazują, że wiek przeciętnego konsumenta narkotyków oscyluje między 13 a 18 rokiem życia. Ponad 30% uczniów szkół ponadpodstawowych przynajmniej jednokrotnie eksperymentowało z narkotykami. 30% uczniów szkół podstawowych wie, kto dystrybuuje narkotyki w ich szkole. Najczęściej podawane przyczyny sięgania po narkotyki to wpływ grupy rówieśniczej, ciekawość, „szpanowanie” oraz ucieczka od rzeczywistości.

Będąc rodzicem nastolatka trudno określić, kiedy niewinne eksperymentowanie z alkoholem przeradza się w uzależnienie. Czasami rodzicom trudno jest określić, jak duży jest problem dorastającego dziecka.

Ośrodek terapii uzależnień młodzieży – jak wygląda leczenie?

Ośrodek terapii uzależnień należy odwiedzić niezwłocznie, kiedy zdasz sobie sprawę z obecności problemu.

Spotkanie ze specjalistą pozwoli na określenie, czy terapia jest potrzebna i jaką formę powinna przybrać. Skuteczna terapia alkoholowa lub narkotykowa poprzedzona jest postawieniem trafnej diagnozy, określeniem sytuacji życiowej młodego człowieka oraz detoksem. Detoks narkotykowy  czy detoksykacja alkoholowa mają na celu oczyszczenie zatrutego organizmu i przygotowanie go do terapii.

W przypadkach osób, które funkcjonują w rolach społecznych bardziej odpowiednia będzie terapia ambulatoryjna. Jednak w sytuacji, gdy uzależniony adolescent przestał chodzić do szkoły i wypełniać domowe obowiązki bardziej skuteczna będzie terapia stacjonarna (odtrucie alkoholowe w domu).

Terapia uzależnień młodzieży może opierać się o pracę grupową i indywidualną. Pracując z młodzieżą stosujemy metody, które w przystępny sposób pozwalają zrozumieć własne mechanizmy i sposoby działania.

Psychoedukacja służy przekazaniu wiedzy na temat nałogu i jego mechanizmów. Pozwala młodzieży uzależnionej poznać motywy sięgania po substancje psychoaktywne, uczy odmawiania picia alkoholu i przyjmowania narkotyków, pozwala poznać przekonania na temat zażywania i uzależnienia oraz daje wiedzę o wpływie alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka.

Na grupie terapeutycznej młodzi pacjenci przy obecności i wsparciu wykwalifikowanych terapeutów analizują swoje trudności z życia codziennego. Przyglądają się mechanizmom, które skłoniły ich do sięgnięcia po używki. Próbują wypracować nowe metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas pracy w grupie używają ciekawych metod takich jak psychodrama (odgrywanie scenek), psychorysunek i biorą udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach tzw. psychozabawach. Wszystkie powyższe metody mają za zadanie zwiększyć samoświadomość adolescenta związaną z jego uzależnieniem oraz z trudnościami, jakie do uzależnienia doprowadziły.

Terapia uzależnień a rodzina

Profesjonalne ośrodki odwykowe, oprócz pracy z nastolatkiem, skupiają się także na pracy z rodziną. Uzależnienie dziecka konfrontuje rodziców z poczuciem winy, nieudolności, i bezradności. Praca z rodzicami ma na celu oczyszczenie ich z poczucia winy i przyjrzenie się, jakie zachowania rodziców mogły mieć wpływ na nałóg dziecka. Terapia uzależnień pomaga określić, które zachowania i w jaki sposób powinny zostać zmodyfikowane, aby rodzina mogła lepiej funkcjonować. Rola rodziny jest kluczowa w powrocie nastolatka do codziennego życia. Praca z rodziną pozwala rodzicom lepiej zrozumieć problem uzależnienia i uwolnić się od poczucia bezradności.

Podsumowując, nasz ośrodek leczenia uzależnień przeprowadzi nastolatka oraz jego rodzinę przez trudny proces, jakim jest wychodzenia z uzależniania.

Leczenie uzależnień obejmuje szczegółową diagnozę, zakwalifikowanie do terapii grupowej lub/i indywidualnej, ambulatoryjnej lub stacjonarnej oraz wsparcie rodziców w zrozumieniu tego, co dzieje się z ich dzieckiem oraz jak sobie z tym radzić.