Hazard

granie na automacie do gry

Leczenie uzależnienia od hazardu

W ramach działalności naszego ośrodka terapeutycznego zajmujemy się również leczeniem uzależnienia od hazardu. Jest ono przykładem uzależnienia behawioralnego, czyli zaburzonego sposobu funkcjonowania polegającego na nieracjonalnym i szkodliwym powtarzaniu danego działania, w tym wypadku grania w gry hazardowe.

Patologiczny hazard, zwany tez hazardem przymusowym, pacjenci opisują jako zachowania związane z przymusem do działania a problem uzależnienia od hazardu dotyczy ok. 1-2% dorosłych ludzi. Jednak w ostatnim czasie od gier hazardowych uzależniają się coraz młodsze osoby – problem zaczyna dotykać również młodzieży. Podobnie jak w przypadku wielu innych nałogów konsekwencje uzależnienia od hazardu dotykają poza samym hazardzistą także jego rodzinę, znajomych i bliskich.

W jaki sposób rozwija się uzależnienie od hazardu?

Opisywane są cztery fazy rozwoju uzależnienia od hazardu. Pierwsza z nich nazywana jest fazą zwycięstw. Uzależniony praktykuje granie okazjonalnie, stale fantazjuje o wielkich wygranych. Sukcesy w grach hazardowych powodują coraz silniejsze pobudzenie i skłaniają do podejmowania większego ryzyka oraz grania o wyższe stawki. Hazardzista zaczyna wierzyć, że zawsze będzie wygrywał.
W kolejnej fazie, fazie strat, uzależniony naraża się na coraz większe straty i zaczyna zaciągać pożyczki w celu zdobycia szansy na odegranie się. Gdy mu się to udaje, zysk przeznacza na spłatę długu. Hazardzista gra kosztem pracy i domu oraz kłamie, by ukryć swoje uzależnienie. Może też unikać wierzycieli, mając nadzieję na kolejny przypływ gotówki.
W fazie desperacji narastające długi, problemy w relacjach i w pracy powodują panikę hazardzisty. Z kolei presja wierzycieli popycha uzależnionego ku przestępstwom. Kłopoty prowadzą do psychicznego wyczerpania – wywołują wyrzuty sumienia, a nawet stany depresyjne.
Finalnie w fazie utraty nadziei hazardzista może podejmować próby samobójcze – przytłacza go poczucie beznadziejności i poczucie winy, przez co często ucieka w inne uzależnienie. Niekiedy trafia do więzienia lub ginie (w wyniku samobójstwa lub z ręki wierzycieli) przez podjęte wcześniej ryzykowne oraz nieuczciwe działania. Warto zatem przeciwdziałać rozwojowi uzależnienia od hazardu i na jak najwcześniejszym etapie zgłosić chorego do odpowiedniej placówki terapeutycznej.

Inne zachowania wskazujące na rozwój uzależnienia od hazardu

Hazard staje się problemem, gdy okazjonalna rozrywka zaczyna być przymusem a osoba podejmująca grę nie potrafi przerwać jej w dowolnym momencie. W momencie, w którym gry hazardowe stają się dla kogoś centrum zainteresowania, łatwo niespodziewanie stracić umiejętność racjonalnej oceny sytuacji i uzależnić się od coraz większego ryzyka.
Poza opisanymi wyżej fazami rozwoju nałogu warto zatem zwrócić uwagę na inne zachowania, które mogą świadczyć o uzależnieniu od hazardu. Częstym sygnałem ostrzegawczym jest wydzielanie przez hazardzistę pieniędzy na aktywności inne niż hazard. Uzależniony może też przyczyniać się do wzrostu rachunków za telefon (z powodu gier telefonicznych czy SMS-owych), a także przekraczać limity na kartach kredytowych, zaciągać pożyczki oraz zastawiać bądź sprzedawać posiadane cenne przedmioty.
Jeżeli obserwujesz te zachowania u bliskiej Ci osoby lub rozpoznajesz w sobie objawy choroby, zgłoś się do naszego ośrodka leczenia uzależnienia od hazardu. Udzielimy Ci wszelkiej niezbędnej pomocy w powrocie do funkcjonowania w wolności od nałogu.

Na czym polega leczenie uzależnienia od hazardu?

Istnieją następujące sposoby leczenia z uzależniania od hazardu:

  • psychoterapia indywidualna i/lub grupowa,
  • uczestnictwo w grupach samopomocowych (AH – Anonimowi Hazardziści).

Jeśli uzależniony zgłosi się po pomoc na wczesnym etapie rozwoju choroby, proces terapii będzie trwał krócej, a skutki negatywnych zachowań mogą okazać się łatwiejsze do odwrócenia. Jednak terapia uzależnienia od hazardu nie ma szansy powodzenia, dopóki chory sam nie przyzna, że potrzebuje leczenia.

Leczenie uzależnienia od hazardu ma na celu uświadomienie uzależnionemu negatywnego wpływu nałogu na jego życie oraz nauczenie nowych, konstruktywnych wzorców postępowania. Długofalowym celem terapii powinno być całkowite zarzucenie przez chorego zachowań hazardowych. Współpraca z terapeutami ma również nauczyć uzależnionego budować zdrowe relacje i funkcjonować bez konieczności ciągłego podsycania emocji, które wywołują gry hazardowe. Wartościowy może okazać się też udział w grupach wsparcia.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji na temat pomocy, jakiej udzielamy osobom zmagającym się z uzależnieniem od hazardu.