Detoks alkoholowy: detoks a zespół abstynencyjny

Detoks alkoholowy i odstawienie danej substancji charakteryzuje się: niepokojem, lękiem, bezsennością, rozdrażnieniem, drżeniem całego ciała (zwłaszcza kończyn), bólami mięśniowymi, zaburzeniami wegetatywnymi, głównie ze strony układów krążenia i pokarmowego, jak: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia akcji serca i wahania ciśnienia krwi, pocenie się. Niekiedy pojawiają się, niespójne w obrazie, zaburzenia neurologiczne, zaburzenia równowagi, oceny odległości, zaburzenia wzroku, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, stany paniki oraz depersonalizacja (zaburzenia osobowości).

Zespół abstynencyjny wywołany jest „biochemicznym głodem”, wynikającym z nagłej zmiany na poziomie metabolicznym.

W sferze psychicznej natomiast pojawia się skrajny dyskomfort, niekiedy lęk, napady paniki i/lub agresji, a w konsekwencji tendencja do natychmiastowego ponownego kontaktu z substancją: alkoholem, narkotykiem, środkiem farmakologicznym czy chemicznym.

Przy długotrwałych ciągach samodzielne odstawienie substancji jest prawie niemożliwe.

Detox alkocholowy

Detox alkoholowy

Detoks alkoholowy polega na nagłym odstawieniu substancji, od której dana osoba jest uzależniona, połączonym z terapią farmakologiczną lub psychologiczną.

W przypadku zatrucia alkoholem, mówi się również o odtruwaniu poalkoholowym. „Detoks alkoholowy” — to pojęcie często może być tu mylące: dotyczy osób przewlekle spożywających alkohol, u których na skutek przerwania ciągu alkoholowego i spadku jego poziomu występują objawy zespołu abstynencyjnego, nie dotyczy natomiast usunięcia alkoholu z organizmu. W takiej sytuacji leczenie alkoholizmu polega, w pierwszej kolejności, na uzupełnianiu niedoborów elektrolitowych, podawaniu witamin z grupy B oraz leczeniu objawowym symptomów zespołu abstynencyjnego:

  • lęk
  • drżenie
  • w nasilonym przebiegu – zaburzenia świadomości

Detoks alkoholowy jest używany w przewlekłych przypadkach, w których pacjent nie ma szans na odstawienie używki samodzielnie, a sam odwyk nie przynosi spodziewanych skutków.

Skuteczna detoksykacja alkoholowa pozwala na przerwanie ciągu. Nie leczy uzależnienia, umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii.

Proponujemy stacjonarne odtrucia alkoholowe w komfortowych warunkach składające się z trzech etapów:

  • część medyczna polegająca na usunięciu alkoholu z organizmu
  • łagodne przejście w stan abstynencji
  • opieka terapeutyczna pomagająca w podjęciu decyzji „co dalej z moim życiem”
  • detox alkoholowy trwa około 3-5 dni

Detoks alkoholowy jest używany w przewlekłych przypadkach, w których pacjent nie ma szans na odstawienie używki samodzielnie, a sam odwyk nie przynosi spodziewanych skutków.

Skuteczna detoksykacja alkoholowa pozwala na przerwanie ciągu. Nie leczy uzależnienia, umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii.

telefon

Pomoc
Przerwij ciąg alkoholowy

+48 536 983 89