Kadra naszego ośrodka odwykowego

Nasz ośrodek terapii uzależnień zatrudnia wyłącznie doświadczonych specjalistów — lekarzy, psychiatrów, pielęgniarki. Z ich pomocą pomagamy kompleksowo Pacjentom.

Detoks alkoholowy czy detoks narkotykowy  przeprowadzają wyłącznie osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i, co równie istotne, kompetencjach osobistych. Nie wszystkie ośrodki odwykowe przywiązują tak dużą wagę do zatrudnianego personelu jak „Droga Do Domu”. U nas pracują specjaliści – certyfikowani psychoterapeuci uzależnień, lekarze o specjalizacji psychiatrycznej i internistycznej, psychologowie, pielęgniarki.

Indywidualne i grupowe leczenie uzależnień we Wrocławiu

Zapewniamy profesjonalną opiekę i pomoc prowadzoną w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą uzależnień. Jesteśmy na bieżąco w kwestii zapobiegania uzależnieniom i metod leczenia. Stale poszerzamy swoją wiedzę, dzięki czemu jeszcze skuteczniej możemy pomagać naszych pacjentom.

Tworzymy zgrany zespół, który wciąż pokornie uzupełnia wykształcenie i zdobywa nowe doświadczenia. Nasza kadra oprócz wiedzy nabytej podczas nauki, szkoleń i pracy zawodowej, oferuje naszym pacjentom własne doświadczenia oraz przeżycia. Dzięki nim lepiej rozumiemy to, co dzieje się w psychice osoby uzależnionej i terapia alkoholowa  lub narkotykowa przebiega sprawniej. Łatwiej nam rozmawiać z ludźmi, którzy nie wierzą, że można pokonać tę chorobę. Łatwiej jest nam pomagać również rodzinom osób uzależnionych i uczyć ich konsekwentnego postępowania z osobami uzależnionymi tak, by podjęły leczenie.

Trzy filary, na których nasz ośrodek terapii uzależnień opiera swoją filozofię to:

  1. wysoki poziom oferowanych usług
  2. etyka zawodowa
  3. elastyczność, czyli indywidualne podejście do pacjenta
Indywidualne i skuteczne leczenie uzależnień we Wrocławiu

Zapewniamy profesjonalną opiekę i pomoc prowadzoną w oparciu o najnowszą wiedzę dotyczącą uzależnień. Jesteśmy na bieżąco w kwestii zapobiegania uzależnieniom i metod leczenia. Stale poszerzamy swoją wiedzę, dzięki czemu jeszcze skuteczniej możemy pomagać naszych pacjentom.

Tworzymy zgrany zespół, który wciąż pokornie uzupełnia wykształcenie i zdobywa nowe doświadczenia. Nasza kadra oprócz wiedzy nabytej podczas nauki, szkoleń i pracy zawodowej, oferuje naszym pacjentom własne doświadczenia oraz przeżycia. Dzięki nim lepiej rozumiemy to, co dzieje się w psychice osoby uzależnionej i terapia alkoholowa lub narkotykowa przebiega sprawniej. Łatwiej nam rozmawiać z ludźmi, którzy nie wierzą, że można pokonać tę chorobę. Łatwiej jest nam pomagać również rodzinom osób uzależnionych i uczyć ich konsekwentnego postępowania z osobami uzależnionymi tak, by podjęły leczenie.

Andrzej Gabiński

mgr Andrzej Gabiński

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr 396)

„Pracuje z osobami uzależnionymi i ich rodzinami od 15.06.1989 r. Przez cały okres pracy zawodowej pogłębiam wiedzę i zdobywam umiejętności przydatne w mojej pracy. Pracuję w myśl zasady „rób to co lubisz, a nie będziesz musiał pracować”. Uważam, że zawód terapeuty pozwala mi na pełny kontakt z innymi, który daje mi satysfakcję, siłę i szacunek do człowieka. Uważam, że w ośrodku uzależnień oprócz wiedzy ważny jest klimat jaki nadają ludzie w nim pracujący, którzy zapraszają osoby uzależnione do trzeźwości.”

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, Certyfikat – Metody diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od tytoniu, Certyfikat – do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Psychologia Zarządzania, Certyfikat do pracy ze sprawcami przemocy.

Certyfikowany nauczyciel Soul Body Fusion®, przedstawiciel Center for Creative Consciousness (Centrum Kreatywnej Świadomości), proces, który przywraca jedność Duszy i Ciała. Uczeń Jonette Crowley. www.SoulBodyFusion.com
Prowadzę szkolenia dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, Nauczycieli, Asystentów Rodzin, Pracowników Socjalnych, Programy profilaktyczne w szkołach.

Lilla Gabińska

mgr Lilla Gabińska

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (nr 361)

„Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi i ofiarami przemocy zdobyłam pracując w stacjonarnych placówkach leczenia uzależnień zarówno w prywatnych jak i państwowych strukturach. Uważam, że najważniejsze w pracy z drugim człowiekiem jest mieć do niego szacunek, bez względu na to w jakim miejscu swojego życia znajduje się. Lubię zdobywać nową wiedzę i nowe umiejętności by móc jak najlepiej pomagać osobom, które tego potrzebują.”

Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień, Certyfikat – do pracy terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Uniwersytet Wrocławski – Psychologia Zarządzania, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Certyfikowany Praktyk Soul Body Fusion®.
Prowadzę szkolenia dla Gminnych Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych, Nauczycieli, Asystentów Rodzin, Pracowników Socjalnych, Programy profilaktyczne w szkołach.

Monika Gaj

mgr Monika Gaj

Psycholog

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Studium Treningu i Terapii Grupowej w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii. Doświadczenie zdobywałam na licznych praktykach i wolontariatach, ale dopiero w Drodze do Domu dostałam szansę naprawdę rozwinąć skrzydła.

To co tutaj robię to coś więcej niż praca. Relacje, które nawiązuję z pacjentami pozostają często na bardzo długi czas. Najbardziej wzrusza mnie, kiedy absolwenci wracają do nas, aby podzielić się swoimi sukcesami, smutkami czy po prostu z tęsknoty. Tutaj czują się jak w domu.

Jestem zdania, że żaden człowiek nie jest z natury zły.
Niektórzy po prostu czasami zbaczają z właściwej drogi. I właśnie to staram się robić. Pomóc im odnaleźć tę drogę, drogę do siebie, drogę do domu.

Marcin Kubuj

Marcin Kubuj

Terapeuta

Ukończyłem studia wyższe na kierunku: Psychologia i nadal pogłębiam swoją wiedzę w tym zakresie. W trakcie studiów odbyłem praktykę w Prywatnym Ośrodku Terapii Uzależnień „Droga o domu”, co ukierunkowało moje zainteresowania na tematykę uzależnień. Ponadto doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu w ośrodku umocniły mnie w wyborze ścieżki zawodowej związanej z niesieniem pomocy osobom uzależnionym oraz ich rodzinom.

Swoje umiejętności rozwijam również w obszarze pracy z osobami współuzależnionymi a także terapią par i zapobieganiu przemocy w rodzinie.
Oprócz terapii grupowej dla osób leczących się w ośrodku, współprowadzę grupę dla osób współuzależnionych, na które zapraszam w każdy poniedziałek o godz. 19: 00. Dzięki spotkaniom ze mną nauczysz się asertywnego stawiania granic, konstruktywnego rozwiązywania problemów, akceptacji siebie i przeżytych doświadczeń.

Podczas spotkań ze mną:

  • Nauczysz się być autentycznym i wiarygodnym
  • Pomogę Ci w budowaniu prawidłowych relacji z samym sobą, bliskimi i otoczeniem
  • Nauczysz się rozpoznawania i definiowania własnych uczuć i emocji
  • Nauczysz się żyć w trzeźwości

Cechuje mnie empatia, otwartość, determinacja i zaangażowanie w podejmowane działania.
Zainteresowania: wspinaczka i wycieczki górskie, sporty ekstremalne, rekreacyjnie- jazda na rowerze, muzyka rockowa i filmowa.

adam Głuszek

mgr Adam Głuszek

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień

Jestem absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Mam ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Posiadam również certyfikat do pracy z młodzieżą uzależnioną od substancji psychoaktywnych.

Dawid Pluta-Plutowski

Lekarz psychiatra

Ukończyłem Akademię Medyczną we Wrocławiu. Na co dzień pracuję jako psychiatra w szpitalu w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego na stanowisku lekarza rezydenta. Ostatnie lata pracowałem we wrocławskich poradniach zdrowia psychicznego takich jak ” Baby Vita” i ” Towarzystwo Rozwoju Rodziny”.

Mam ukończony kurs integratywnej psychoterapii zaburzeń lękowych w Krakowie. Kształciłem się w ramach studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej w SWPS w Warszawie. Obecnie szkolę się w zakresie psychoterapii behawioralno – poznawczej CBT w Warszawie. W Ośrodku zajmuję się diagnozą i leczeniem głównie uzależnień ale również zaburzeń nerwicowych, lęku, zaburzeń nastroju i depresji. Oferuję pomoc w sytuacjach kryzysowych, traumie i przy przeżywaniu silnego stresu.

dr Tomasz Piss

Lekarz psychiatra

Kompetentny specjalista, godny zaufania i polecenia innym. Potrafi wyciagnąć pacjenta z bardzo ciężkiego stanu. Pacjenci po terapii pod okiem dr Pissa wracają do normalnego życia.
Śmierć dziecka – To nie jest zwykła żałoba – artykuł