ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Terapia uzależnień modelem Minnesota


Nasz ośrodek leczenia uzależnień prowadzi program terapeutyczny oparty na Modelu Minnesota. Jest on adresowany do osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek. Polega głównie na zastosowaniu w terapii grupowej i indywidualnej, programu 12-kroków AA (Anonimowych Alkoholików).

Metoda powstała z inicjatywy dwóch specjalistów — psychologa i psychiatry. Wstępne założenia modelu polegały na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz alkoholików trzeźwiejących przy pomocy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Integralną częścią intensywnego programu terapeutycznego realizowanego w warunkach stacjonarnych był aktywny udział rodziny pacjenta. W Polsce elementy tego modelu zastosowane zostały po raz pierwszy w połowie lat 80. Model Minnesota ulegał poprzez lata ewolucji.

Leczenie alkoholizmu — na czym polega terapia uzależnień?

Odwyk alkoholowy to terapia uzależnień, która opiera się na takich założeniach jak:

 • traktowanie alkoholizmu jako choroby,
 • traktowanie alkoholizmu jako choroby przewlekle postępującej, śmiertelnej i co istotne niezawinionej, na której powstanie złożyło się wiele różnych czynników,
 • traktowanie z należytym szacunkiem i zrozumieniem osób, które cierpią na tę chorobę oraz szanowanie ich osobistej godności,
 • przekonanie, że wstępna motywacja nie decyduje o przebiegu i wynikach leczenia dążenie do umożliwienia osobie uzależnionej identyfikacji z objawami choroby, co może wywołać u niej potrzebę dokonania zmian w swoim życiu,
 • uznawanie, że jednym z najważniejszych objawów choroby jest zaprzeczanie (często słyszy się, że alkoholizm to choroba zaprzeczeń i nawrotów), przy czym istnieniu choroby zaprzecza również najbliższe otoczenie chorego,
 • stawianie jako cel długofalowy, dożywotniej abstynencji od wszelkich substancji psychoaktywnych,
 • systemowe podejście do choroby uwzględniające jednocześnie aktywny udział w procesie terapeutycznym bliskich (partnerzy, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), leczenie alkoholizmu wymaga czasu,
 • maksymalne wykorzystanie potencjału zespołu terapeutów, w którym istotną rolę odgrywają odpowiednio przeszkoleni specjaliści wywodzący się spośród alkoholików trzeźwiejących w oparciu o program AA. Każdy terapeuta, którego zatrudnia nasz prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu podejmuje postanowienie o pełnej abstynencji i życiu w trzeźwości.
 • każda terapia uzależnień, jaką prowadzimy odbywa się w małych grupach, w których każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, ma bowiem ustaloną swoją indywidualną drogę wychodzenia z nałogu oraz własne sposoby zarówno unikania, powrotu do choroby jak i zapobiegania jej nawrotowi
 • odwyk alkoholowy wykorzystuje program 12 kroków AA oraz systematyczny udział w spotkaniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Podstawowa terapia leczenia alkoholizmu

Podstawowa terapia alkoholowa w naszym ośrodku oparta jest na pierwszych trzech krokach programu AA:

 • Krok pierwszy AA — przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym życiem.
 • Krok drugi AA — uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 • Krok trzeci AA — postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek go pojmujemy.

Skąd ośrodek leczenia uzależnień czerpie swoje zasady?

Przez ostatnie 10-lecia było prowadzonych bardzo wiele badań na temat tego, jakie czynniki w grupach AA powodują, że tego typu organizacje skutecznie pomagają skończyć z nałogiem. I mimo, że 12 kroków AA w dużej mierze opiera się na pewnych "metafizycznych" zasadach, jednocześnie niosą one ze sobą nowe wartości i zmiany w postrzeganiu życia. Ta terapia alkoholowa to dla Ciebie szansa na kompletną odmianę życia. Jedyna droga leczenia alkoholizmu.

Jak wygląda detox alkoholowy w rzeczywistości?

 • każdy pacjent, przy przyjęciu, konsultowany jest przez lekarza,
 • kiedy trwa terapia alkoholowa pacjenci przez cały okres leczenia objęci są profesjonalną opieką lekarską,
 • terapia alkoholowa trwa 21-28 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych wypadkach),
 • w niecały miesiąc osiągniesz sukces, który zagwarantuje trzeźwe myślenie, pozwalające zmienić Twoje życie, osiągać cele, których pragniesz i tworzyć dobre związki z innymi,
 • terapia uzależnień pomoże Ci nabyć umiejętności pozwalające prowadzić trzeźwe życie i wprowadzić w nim pozytywne zmiany.