ul. Wietrzna
853-024 Wrocław
kontakt@drogadodomu.info

Droga Do Domu

Codziennie podejmujemy decyzje, determinujące naszą przyszłość

Terapia uzależnień modelem Minnesota


W naszym ośrodku program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych używek oparty jest na Modelu Minnesota. Polega on głównie na zastosowaniu w terapii grupowej i indywidualnej, programu 12-kroków Anonimowych Alkoholików.

Metoda powstała z inicjatywy dwóch specjalistów - psychologa i psychiatry. Wstępne założenia modelu polegały na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz alkoholików trzeźwiejących przy pomocy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików, z aktywnym udziałem rodziny pacjenta oraz realizowanym w warunkach stacjonarnych intensywnym programie terapeutycznym. W Polsce elementy tego modelu zastosowane zostały po raz pierwszy w połowie lat 80. Model Minnesota ulegał poprzez lata ewolucji.

 

Terapia uzależnień tego typu opiera się na takich założeniach jak:

 • traktowanie alkoholizmu jako choroby,
 • traktowanie alkoholizmu jako choroby przewlekle postępującej, śmiertelnej i co istotne niezawinionej, na której powstanie złożyło się wiele różnych czynników,
 • traktowanie z należytym szacunkiem i zrozumieniem osób, które cierpią na tę chorobę oraz szanowanie ich osobistej godności,
 • przekonanie, że wstępna motywacja nie decyduje o przebiegu i wynikach leczenia dążenie do umożliwienia osobie uzależnionej identyfikacji z objawami choroby, co może wywołać u niej potrzebę dokonania zmian w swoim życiu,
 • uznawanie, że jednym z najważniejszych objawów choroby jest zaprzeczanie (często słyszy się, że alkoholizm to choroba zaprzeczeń i nawrotów), przy czym istnieniu choroby zaprzecza również najbliższe otoczenie chorego,
 • stawianie jako cel długofalowy, dożywotniej abstynencji od wszelkich substancji psychoaktywnych,
 • systemowe podejście do choroby uwzględniające jednocześnie aktywny udział w procesie terapeutycznym osób najbliższych, leczenie z alkoholizmu wymaga czasu,
 • maksymalne wykorzystanie potencjału zespołu terapeutów, w którym istotną rolę odgrywają odpowiednio przeszkoleni specjaliści wywodzący się spośród alkoholików trzeźwiejących w oparciu o program AA. W naszym ośrodku każdy terapeuta podejmuje postanowienie o pełnej abstynencji i życiu w trzeźwości.
 • prowadzone terapie uzależnień odbywają się w małych grupach, w których każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, ma bowiem ustaloną swoją indywidualną drogę wychodzenia z choroby oraz własne sposoby zarówno unikania, powrotu do nałogu jak i zapobiegania nawrotowi choroby,
 • wykorzystywanie w terapii odwykowej Programu 12 – kroków AA oraz systematyczny udział w spotkaniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

 

Terapia podstawowa leczenia z alkoholizmu

Podstawowa terapia alkoholowa w naszym ośrodku oparta jest na pierwszych trzech krokach programu AA.

Krok pierwszy AA - Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym życiem.

Krok drugi AA - Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

Krok trzeci AA - Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek go pojmujemy.

 

Skąd takie zasady?

Przez ostatnie 10-lecia było prowadzonych bardzo wiele badań na temat tego jakie czynniki w grupach AA powodują, że tak skutecznie pomagają skończyć z nałogiem. I mimo, że 12 kroków AA w dużej mierze opiera się na pewnych "metafizycznych" zasadach, jednocześnie niosą one ze sobą nowe wartości i zmiany w postrzeganiu życia. Ta terapia to dla Ciebie szansa na kompletną odmianę życia. Jedyna droga leczenia z alkoholizmu.

 

Jak to wygląda?

 • każdy pacjent, przy przyjęciu, konsultowany jest przez lekarza,
 • pacjenci przez cały okres leczenia objęci są profesjonalną opieką lekarską,
 • czas trwania terapii: 21-28 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych wypadkach),
 • w niecały miesiąc osiągniesz sukces, który zagwarantuje trzeźwe myślenie, pozwalające zmienić Twoje życie, osiągać cele których pragniesz i tworzyć dobre związki z innymi,
 • dzięki zastosowaniu terapii otrzymasz umiejętności pozwalające na trzeźwe życie i wprowadzenie zmian.