Czym jest współuzależnienie?

płacząca kobieta

Mechanizm współuzależnienia niemal zawsze wygląda tak samo. Kiedy jedna strona zaczyna nadużywać narkotyków lub alkoholu, członek rodziny lub partner próbuje wpłynąć na zmianę jej zachowania przez wdrażanie środków, które mają pomóc w rzuceniu nałogu. Niestety, w większości przypadków stosowane metody nie są konstruktywne, a pomoc opiera się na ukrywaniu złych zachowań osoby uzależnionej w sytuacjach publicznych poprzez usprawiedliwianie i ukrywanie uzależnienia przed innymi ludźmi. Jak sobie z tym radzić i w porę wykryć przypadek współuzależnienia?

Co to jest współzależność?

Współzależna relacja ma zwykle dwie strony – manipulator i osoba współuzależniona. Manipulator to osoba uzależniona, która manipuluje bliskimi, aby uzyskać to, czego chce. Uzależnieni wiedzą, że mają wpływ na swojego partnera, dzieci lub bliskich przyjaciół, i wykorzystują to na swoją korzyść. Osobą współuzależnioną jest bliski, który rezygnuje z własnej tożsamości w celu zaspokojenia potrzeb manipulatora. Może to być spowodowane niską samooceną, lękiem przed porzuceniem lub wieloma innymi czynnikami. Współzależność powoduje cykl destrukcyjnych zachowań, które nikomu nie pomagają i mogą ostatecznie zniszczyć życie obydwu stron.

Nadużywanie środków odurzających i współzależność

Dobrym przykładem współuzależnienia jest para, w której jedna strona nadużywa alkoholu. Para jest razem od wielu lat, a mąż tak naprawdę nigdy nie próbował zapewnić swojej żonie pomocy, której potrzebowała w związku z uzależnieniem od alkoholu. Zamiast tego kupuje jej alkohol, którego rozpaczliwie pragnie, mając uzasadnienie, że jeśli tego nie zrobi, żona będzie nieszczęśliwa. Jest tak zaangażowany emocjonalnie, że czuje, że robi to, co należy dla zachowania prawidłowych relacji w związku. Ten cykl współzależności trwa aż do drastycznego finału – śmierci lub hospitalizacji.

Leczenie współzależności i nadużywania substancji

Powrót do zdrowia zwykle zaczyna się od przyznania jednej osobie w związku, że istnieje problem, niezależnie od tego, czy chodzi o manipulatora, czy osobę współuzależnioną. W takim przypadku jedynym skutecznym modelem leczenia jest psychoterapia (dla obydwu stron) oraz dodatkowe leczenie odwykowe dla osoby uzależnionej od alkoholu.