Czym jest współuzależnienie i jak je leczyć?

terapia grupowa

Wiemy, jak bardzo jesteście bezradni i zrozpaczeni w związku z bliską Wam osobą i jej uzależnieniem!

Współuzależnienie jest terminem używanym do opisania stanu, w którym bliscy osób uzależnionych od substancji lub zachowań patologicznych (takich jak narkotyki, alkohol, hazard, itp.) również doświadczają negatywnych skutków i wpływu uzależnienia. Współuzależnienie może wystąpić w rodzinach, związkach partnerskich lub w innych bliskich relacjach.

Pamiętajcie, że osoba uzależniona jest osobą chorą, która przestała kierować swoim życiem i jak każdy chory potrzebuje zrozumienia i pomocy. Nie potępiajcie chorych, bo to jeszcze bardziej nakręca spiralę uzależnienia! Szczera rozmowa o tym, co myślicie i czujecie w związku z piciem, przyjmowaniem narkotyków czy tez graniem kompulsywnym oraz chęć pomocy w podjęciu leczenia to jedyne, co możecie zrobić na początek.

Należy oddać uzależnionemu pełną odpowiedzialność za swoje życie i nie minimalizować konsekwencji picia, ćpania czy też grania.

OSOBA UZALEŻNIONA MUSI DOBIĆ DO PRZYSŁOWIOWEGO DNA, ZEBRAĆ KONSEKWENCJE I WTEDY DOPIERO MOŻE CHCIEĆ SAMA ZMIENIAĆ SWOJE ŻYCIE!

Przykre, ale prawdziwe. Osoba uzależniona nie ma złych intencji, ani złej czy dobrej woli. To mechanizmy choroby tak nią kierują, by tylko utrzymać się przy piciu, ćpaniu, graniu i tym samym tworzyć iluzję normalności. Osoba uzależniona musi zobaczyć koszty społeczne, fizyczne i finansowe swojego uzależnienia. Im dłużej będziemy brać na siebie konsekwencje picia uzależnionego, tym dłużej uzależniony będzie trwał w nałogu!

Pomożemy Ci. Nie wiesz, co masz zrobić i jak się zachować? Przyjdź do nas na bezpłatną konsultację.

Do czego prowadzi współuzależnienie?

Osoby współuzależnione również potrzebują fachowego wsparcia. Sytuacja ta może doprowadzić do licznych kryzysów, czego lepiej uniknąć. Oto kilka istotnych punktów dotyczących współuzależnienia w kontekście odwyku:

  • Skupienie na innych – osoby współuzależnione często koncentrują się na potrzebach i problemach osoby uzależnionej, a nie na sobie samych. Poświęcają wiele czasu, energii i uwagi na kontrolowanie i ratowanie osoby uzależnionej, zaniedbując swoje własne potrzeby i zdrowie.
  • Utrzymywanie szkodliwych wzorców – współuzależnienie często prowadzi do utrzymywania szkodliwych wzorców i dynamiki w relacji. Osoby współuzależnione mogą być zamknięte w cyklu zależności emocjonalnej, w którym są uzależnione od uzależnionej osoby.
  • Kompulsywne troszczenie się – osoby współuzależnione często przejawiają nadmierne troszczenie się o innych, starając się kontrolować i naprawiać ich problemy. Mogą mieć trudności z ustawianiem zdrowych granic, co prowadzi do wyczerpania fizycznego, emocjonalnego i psychicznego.
  • Negatywne skutki dla własnego zdrowia – współuzależnienie może prowadzić do szeregu negatywnych skutków dla zdrowia i dobrostanu. Może to obejmować stres, lęki, depresję, problemy z samooceną, problemy ze snem, choroby psychosomatyczne itp.
  • Potrzeba wsparcia i edukacji – osoby współuzależnione potrzebują wsparcia i edukacji, aby zrozumieć naturę uzależnienia, wpływ na siebie i możliwe drogi wyjścia. Terapia indywidualna, grupowa lub rodzinna może być pomocna w nauce zdrowych strategii radzenia sobie, ustanawianiu granic, zwiększaniu samoświadomości i poprawie samooceny.

Ważne jest, aby osoby współuzależnione szukały pomocy i wsparcia (tak samo jak osoby uzależnione), aby przerwać ten destrukcyjny cykl i rozpocząć proces zdrowienia. Przyjęcie odpowiedzialności za własne zdrowie i szczęście jest kluczowe w przypadku współuzależnienia.