Kiedy jest potrzebna terapia alkoholowa?

WHO definiuje alkoholizm jako postępującą chorobę, która może prowadzić do śmierci. Uzależnienie od alkoholu powoduje fizyczne,psychiczne i emocjonalne wyniszczenie organizmu, niekorzystnie wpływa na wszystkie sfery życia chorego oraz osób z jego otoczenia. Jednocześnie samodzielne pokonanie nałogu jest bardzo trudne, dlatego warto zwrócić się o profesjonalną pomoc. Kiedy terapia alkoholowa jest potrzebna?

Jakie są podstawowe objawy alkoholizmu?

Często nadmierne spożywanie alkoholu nie jest postrzegane jako choroba. Pijący (a często także ich bliscy) mają tendencję do zaprzeczania problemowi. Z tego powodu ważne jest możliwie najszybsze zdiagnozowanie choroby i podjęcie kroków prowadzących do jej wyleczenia.

Do najczęstszych objawów alkoholizmu należą:

  • głód alkoholowy – niepohamowany przymus sięgania po alkohol,
  • coraz wyższa tolerancja organizmu na alkohol,
  • skupianie się wyłącznie na zdobywaniu i spożywaniu alkoholu,
  • powolna rezygnacja z innych aktywności – zaniedbywanie obowiązków zawodowych, zrezygnowanie z hobby, rozluźnienie relacji z przyjaciółmi,
  • wahania nastrojów – od rezygnacji i depresji po agresję,
  • zaburzenia świadomości – u alkoholika pojawiają się tzw. „dziury w pamięci”,
  • picie na klin – kolejne, często poranne, dawki alkoholu mają złagodzić nieprzyjemne skutki wcześniejszego picia,
  • picie mimoświadomości , że alkohol jest szkodliwy – chory nie potrafi zrezygnować z picia alkoholu mimo, że widzi, jak destrukcyjnie wpływa on na jego codzienne życie (np. po utracie prawa jazdy,
  • zwolnieniu z pracy, rozpadzie rodziny, odsuwaniu się kręgu znajomych),
  • pojawienie się objawów zespołu abstynencyjnego przy próbach samodzielnego odstawiania alkoholu.

Warto zwrócić uwagę, że u alkoholika nie muszą występować wszystkie powyższe objawy jednocześnie. Już 3 symptomy z podanej listy świadczą o problemie, który może rozwiązać jedynie profesjonalna terapia alkoholowa.

Jak pomóc Alkoholikowi ?

Leczenie uzależnienia od alkoholu prowadzą poradnie uzależnień oraz zamknięte ośrodki odwykowe. Najważniejszym warunkiem, który zakłada każda terapia alkoholowa, jest całkowita abstynencja. Z tego powodu spotkania w poradni mogą być nieskuteczne, gdy chory nie ma silnej motywacji do walki z chorobą. Odwyk w ośrodku zamkniętym ma postać kilku- lub kilkunastotygodniowych turnusów, które pozwalają całkowicie zmienić środowisko. W praktyce oznacza to, że alkoholik przez czas terapii może skupić się jedynie na poznawaniu swojej psychiki oraz nauce metod mających zastąpić sięganie po alkohol. Nie jest narażony na codzienne pokusy (np. spotkania z „kolegami od kieliszka”).

Terapia alkoholowa

Pierwszym krokiem terapii bardzo często jest detoks alkoholowy, który pozwala na odtrucie organizmu, uzupełnienie poziomu elektrolitów, witamin i minerałów. Detoksykacja ma na celu również medyczną pomoc w przetrwaniu najtrudniejszych objawów zespołu abstynencyjnego i przygotowaniu chorego do dalszego leczenia.

Sama terapia alkoholowa najczęściej ma postać indywidualnego programu ułożonego dla konkretnego pacjenta. Obejmuje ona psychoterapię indywidualną i grupową. Plan terapeutyczny może wykorzystywać różne metody i techniki leczenia.