Jakie formy leczenia stosują ośrodki terapii uzależnień?

robienie notatek

Każdy, kto decyduje się poddać leczeniu nałogu w ośrodku terapii uzależnień, oczekuje skuteczności. Zazwyczaj jest to jedno z tych miejsc, w których pokłada się dużą nadzieję – jeżeli leczenie w ośrodku stacjonarnym nie pomoże, to gdzie indziej go szukać? Dobrze jest zatem wcześniej poznać stosowane metody oraz plan danej placówki. Pozwoli to zrozumieć, czy dane miejsce jest odpowiednie dla potrzeb Twoich lub bliskiej Ci uzależnionej osoby.

Rodzaje terapii

Do ośrodka terapii uzależnień zgłaszają się osoby w różnym stadium zaawansowania nałogu. Niektórzy mają problem z tym, że nie potrafią przestać i odmówić sobie używek. Inni po zakończonym leczeniu, gdy myślą, że wrócili już „na prostą”, wracają, ale… do nałogu. Dlatego ośrodki uruchamiają różne programy wsparcia i pomocy dla osób z nałogami, wśród których są:

  • terapie uzależnień w formie spotkań AA, psychoterapii indywidualnej i grupowej, zajęć wspomagających (rekreacja, medytacja),
  • terapie podstawowe stacjonarne,
  • terapie nawrotów dla osób, które pomimo zakończenia leczenia wracają do starych nawyków,
  • leczenie na oddziale dziennym – bez zakwaterowania w ośrodku,
  • terapia dla rodzin – zazwyczaj jako element dochodzący terapii odbywający się cyklicznie.

Warto zaznaczyć, że są różne formie terapii – indywidualne i grupowe. W dodatku część zajęć jest skierowanych do rodzin osób uzależnionych, czyli współuzależnionych pozostających w trudnej sytuacji życiowej.

Terapie stacjonarne, dzienne i cykliczne

Osoba uzależniona może wybrać różne formy spotkań. Zazwyczaj są to spotkania cykliczne, np. w ramach klubu AA. Zdarza się jednak, że chory decyduje się na bardziej intensywne leczenie. Wtedy jest to terapia stacjonarna albo dzienna (bez zakwaterowania). Sporo zależy od dostępności czasowej, jak również sytuacji materialnej chorego.

Ośrodki terapii uzależnień działają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak liczba miejsc jest tam mocno ograniczona, a czas oczekiwania na zakwalifikowanie do leczenia długi. Nic dziwnego, że większość szukających pomocy znajduje ją w nowoczesnych ośrodkach prywatnych.

Czym jest pobyt wspomagający?

Niektóre ośrodki proponują swoim absolwentom wsparcie już po zakończonym leczeniu. Wiadomo, że nałóg pozostaje z nimi na całe życie, dlatego powinni wiedzieć, że w każdej kryzysowej chwili mogą się zwrócić o pomoc i wziąć udział w terapii wspomagającej. Na podobnej zasadzie działają pobyty motywujące, które mają przekonać o słuszności rozpoczęcia terapii właściwej.