Jak rozpoznać depresję u członka rodziny?

smutny mężczyznaDepresja jest chorobą, która może być bardzo często niezauważalna. Identyfikuje się ją ze smutkiem i przygnębieniem, które towarzyszą cyklicznie każdemu
z nas. Z tego powodu nie zawsze uważa się te emocje za alarmujące.

Głównym sygnałem depresji jest stan obniżenia nastroju, który utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie. Jest obecny niezależnie od tego, czy w życiu członka rodziny wydarzają się złe, czy dobre rzeczy. Depresja sprawia również, że codzienna aktywność i zainteresowania schodzą na dalszy plan, mimo że wcześniej sprawiały wiele radości. Ponadto wywołuje u człowieka większe zmęczenie oraz zmniejszenie energii.

Częstą oznaką depresji jest nienaturalnie szybkie chudnięcie związane ze zmniejszeniem apetytu lub jego utratą. Idzie to w parze z problemami ze snem – trudnościami w zasypianiu i uczuciem znużenia w ciągu dnia, a ponadto obniżeniem koncentracji.

Jakie osoby cierpią na depresję?

Depresja to choroba, na którą może cierpieć każda osoba – niezależnie od wieku oraz płci. Mogą ją powodować negatywne wydarzenia, które zostawiają piętno na psychice – strata kogoś bliskiego, nagła choroba lub utrzymujący się kryzys zawodowy lub uczuciowy.

Grupą osób, u której często stwierdza się depresję są dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. To osoby dojrzałe, które zostały wychowywane najczęściej przez rodziców uzależnionych od używek, a ponadto w środowisku, gdzie był obecny brak akceptacji i harmonii. Chorzy w przeszłości mogli spotykać się również z przemocą psychiczną i fizyczną.

W jaki sposób pomóc osobie z depresją?

Choć początkowo pomoc bliskiej osobie w walce z depresją może wydawać się niemożliwa lub trudna – jest jak najbardziej osiągalna. Przeszkoda polega na ograniczeniu kontaktów
z innymi osobami, a więc jest to swego rodzaju izolacja, która nie ułatwia porozumiewania się z członkiem rodziny. Warto jednak wiedzieć, że niechęć do podtrzymywania relacji z innymi łączy się z jednocześnie z potrzebą otrzymania od nich wsparcia, której nie potrafią okazać.

Kluczem do właściwej pomocy osobie z depresją jest zatem wyjście z inicjatywą kontaktu oraz nieocenianie zachowań, a także stopniowe zachęcanie bliskiego do polepszania stanu i podejmowania aktywności. Ostatnim etapem jest udanie się z członkiem rodziny do poradni, w której specjaliści przeprowadzą diagnozę i na jej podstawie zaplanują najbardziej właściwą terapię. Pracownicy naszej poradni oferują również doradztwo rodzinom osób cierpiących na depresję.