Blog

Z czym się zmagają dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

Dom. To słowo powinno kojarzyć się z miłością, poczuciem bezpieczeństwa, zaufaniem i wsparciem. Niestety wielu rodziców nie wywiązuje się należycie ze swojej roli, co ma wpływ na ich dzieci nawet w dorosłym życiu. Kiedy mówimy o dysfunkcji w rodzinie i

osoba siedząca na podłodze

Czym jest współuzależnienie?

Mechanizm współuzależnienia niemal zawsze wygląda tak samo. Kiedy jedna strona zaczyna nadużywać narkotyków lub alkoholu, członek rodziny lub partner próbuje wpłynąć na zmianę jej zachowania przez wdrażanie środków, które mają pomóc w rzuceniu nałogu. Niestety, w większości przypadków stosowane metody

płacząca kobieta

Jak rozpoznać depresję u członka rodziny?

Depresja jest chorobą, która może być bardzo często niezauważalna. Identyfikuje się ją ze smutkiem i przygnębieniem, które towarzyszą cyklicznie każdemu z nas. Z tego powodu nie zawsze uważa się te emocje za alarmujące.

smutny mężczyzna