Detoksykacja alkoholowa

Detoksykacja alkoholowa polega na nagłym odstawieniu substancji, od której dana osoba jest uzależniona. Proces detoksu jest połączony z terapią farmakologiczną lub psychologiczną. W przypadku zatrucia alkoholem mówi się również o odtruwaniu poalkoholowym. Pojęcie „detoksu alkoholowego” może być w takim przypadku mylące: dotyczy osób przewlekle spożywających alkohol, u których na skutek przerwania ciągu alkoholowego i spadku jego poziomu występują objawy zespołu abstynencyjnego, nie dotyczy natomiast usunięcia alkoholu z organizmu. W takiej sytuacji leczenie alkoholizmu polega, w pierwszej kolejności, na uzupełnianiu niedoborów elektrolitowych, podawaniu witamin z grupy B oraz leczeniu objawowym symptomów zespołu abstynencyjnego.

detoks alkoholowy

Kiedy stosuje się detoks (odwyk) alkoholowy?

Detoks alkoholowy jest stosowany w przewlekłych przypadkach, w których pacjent nie ma szans na odstawienie używki samodzielnie, a sam odwyk nie przynosi spodziewanych skutków.
Skuteczna detoksykacja alkoholowa pozwala na przerwanie ciągu. Nie leczy uzależnienia, ale umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza optymalne warunki do rozpoczęcia terapii uzależnień.

Detoks alkoholowy a zespół abstynencyjny — objawy towarzyszące

Detoks alkoholowy i zespół abstynencyjny to dwa terminy, które pojawiają się w kontekście terapii uzależnienia od alkoholu.

Detoks alkoholowy i odstawienie danej substancji charakteryzuje się:

  • niepokojem, lękiem,
  • bezsennością,
  • rozdrażnieniem,
  • drżeniem całego ciała (zwłaszcza kończyn),
  • bólami mięśniowymi,
  • zaburzeniami wegetatywnymi, głównie ze strony układów krążenia i pokarmowego, jak: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia akcji serca i wahania ciśnienia krwi, pocenie się.

Niekiedy pojawiają się niespójne w obrazie zaburzenia neurologiczne, zaburzenia równowagi, oceny odległości, zaburzenia wzroku, zaburzenia orientacji w czasie i przestrzeni, zaburzenia świadomości, stany paniki oraz depersonalizacja (zaburzenia osobowości).

Zespół abstynencyjny wywołany jest „biochemicznym głodem”, wynikającym z nagłej zmiany na poziomie metabolicznym. W sferze psychicznej pojawia się wtedy skrajny dyskomfort, niekiedy lęk, napady paniki lub agresji, a w konsekwencji tendencja do natychmiastowego ponownego kontaktu z substancją: alkoholem, narkotykiem, środkiem farmakologicznym czy chemicznym.

Stacjonarny detoks alkoholowy

Detoks alkoholowy to trudny etap dla osoby uzależnionej, która podjęła decyzję o walce z nałogiem. Szczególnie że przy długotrwałych ciągach samodzielne odstawienie substancji jest prawie niemożliwe. Proponujemy stacjonarne odtrucia alkoholowe w komfortowych warunkach. Poddanie się detoksowi alkoholowemu nie wymaga zarezerwowania długiego okresu wolnego czasu, detoks trwa od 3 do 5 dni. Odtruwanie organizmu składa się z trzech etapów:

  • części medycznej, która polega na usunięciu alkoholu z organizmu
  • łagodnym przejściu w stan abstynencji
  • opieki terapeutycznej, która ma pomóc w podjęciu decyzji „co dalej z moim życiem?”

telefon Detoks alkoholowy

Pomoc
Przerwij ciąg alkoholowy

+48 536 983 896