Leczenie alkoholizmu Wrocław

Nasz ośrodek leczenia uzależnień zajmuje się m.in. leczeniem alkoholizmu. Prowadzimy program terapeutyczny oparty na Modelu Minnesota. Polega on głównie na zastosowaniu w terapii grupowej i indywidualnej, programu 12-kroków AA (Anonimowych Alkoholików).

Metoda została opracowana w Stanach Zjednoczonych w latach 40. i 50. XX w. Wstępne założenia modelu powstały z inicjatywy psychologa i psychiatry. Zakładano, że najlepsze efekty w leczeniu uzależnienia da zebranie i połączenie doświadczeń specjalistów oraz alkoholików, którzy wychodzą z nałogu picia z pomocą Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Integralną częścią intensywnego programu terapeutycznego realizowanego w warunkach stacjonarnych był aktywny udział rodziny pacjenta.

W Polsce elementy modelu Minnesota zastosowano po raz pierwszy w terapii uzależnień w latach 80. Założenia programu przez lata ewaluowały i dostosowano je do zmieniającego się społeczeństwa. Jest on adresowany nie tylko do osób uzależnionych od alkoholu, ale także w trakcie odwyku narkotykowego i od innych używek.

Uświadomienie problemu – pierwszy krok do wyjścia z alkoholizmu

Tak powszechne obecnie uzależnienie od alkoholu u każdego zaczyna się, od wydaje się nic nieznaczących zdarzeń. Z czasem rozwija się i coraz trudniej oprzeć się nałogowi. Wsparcie w takiej sytuacji oferuje wiele ośrodków terapeutycznych i grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy.

Aby efektywnie pomagać osobom uzależnionym, trzeba poznać podłoże uzależnienia, jego przyczyny i przede wszystkim wiedzieć, czy dana osoba chce uzyskać pomoc. Być może sama nie rozumie swojego położenia lub czuje się tak źle, że nie widzi wyjścia z sytuacji. Szczególnie ciężkie chwile przeżywają osoby, które podjęły próbę walki o własne godne życie i wydaje się, wygrały pierwszy etap. Takie osoby, zmagające się na co dzień z trudami utrzymania abstynencji, potrzebują wsparcia w wytrwaniu w tym postanowieniu. Nigdy bowiem nie wiadomo, na jak długą walkę z samym sobą starczy im sił. Ważne, by motywacja pochodziła z ich własnego silnego przeświadczenia, że warto walczyć, a nie z zewnętrznego źródła.

W trakcie leczenia alkoholizmu niezwykle ważne jest poznanie mechanizmów, które doprowadziły do uzależnienia. W trakcie spotkań z pacjentami nasi terapeuci i psycholodzy poruszają następujące zagadnienia:

prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu

 1. Uzależnienie od alkoholu jako choroba
 2. Leczenie uzależnienia
 3. Alkoholizm chorobą uczuć – Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć
 4. Alkoholizm chorobą zakłamania – Mechanizm Iluzji i Zaprzeczania
 5. Uzależnienie od alkoholu a osobowość – Mechanizm Rozpraszania „Ja”
 6. Utrata kontroli picia w uzależnieniu od alkoholu
 7. Jak osoba uzależniona kieruje swoim życiem?
 8. Alkoholizm chorobą duchową
 9. Wstyd
 10. Lęk przed zmianą
 11. Żal po stracie
 12. Program Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
 13. Trzeźwienie a abstynencja
 14. Przeszkody na drodze do zdrowia
 15. Sposoby dbania o zdrowie
 16. Wpływ alkoholu na zdrowie
 17.  Alkoholizm chorobą całej rodziny
 18. Proces trzeźwienia a nawrót choroby

Dzięki rozpoznaniu mechanizmów uzależnienia i ich konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego możliwa jest zmiana dotychczasowych zachowań i wprowadzenie konstruktywnych zmian do swojego życia.

Założenia terapii stosowanej w leczeniu alkoholizmu

Odwyk alkoholowy to terapia uzależnień, która opiera się na konkretnych założeniach:

 • alkoholizm jest traktowany jako podstępna, przewlekła i śmiertelna choroba, nad którą traci się kontrolę,
 • uzależnienie od alkoholu nie wynika z winy osoby chorej, jest wynikiem wielu różnych czynników,
 • wszystkie etapy terapii odbywają się z należytym szacunkiem, poszanowaniem godności osobistej i zrozumieniem osób, które w niej uczestniczą,
 • leczenie wymaga czasu, wstępna motywacja pacjenta nie decyduje o przebiegu i efektach leczenia, terapeuta ma za zadanie umożliwić osobie uzależnionej identyfikację z objawami choroby, aby mogła ona dokonać analizy swojej postawy wobec alkoholu i ewentualnego przewartościowania wartości,
 • terapia uwzględnia systemowe podejście do choroby, proces wychodzenia z nałogu powinien uwzględniać aktywny udział rodziny, partnerów, dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 • uznawanie, że jednym z głównych objawów choroby alkoholowej jest zaprzeczanie (alkoholizm jako choroba zaprzeczeń i nawrotów), istnieniu choroby zaprzecza także otoczenie chorego,
 • długofalowym celem leczenia jest utrzymanie dożywotniej abstynencji od substancji psychoaktywnych,
 • zespół terapeutów powinien składać się z odpowiednio przeszkolonych specjalistów, najlepiej, kiedy wywodzą się oni spośród alkoholików trzeźwiejących w oparciu o program AA. Każdy terapeuta, którego zatrudnia nasz prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu, podejmuje postanowienie o pełnej abstynencji i życiu w trzeźwości,
 • każda terapia uzależnień, jaką prowadzimy, odbywa się w małych grupach, w których każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, ma bowiem ustaloną swoją indywidualną drogę wychodzenia z nałogu. Pacjent pod opieką personelu wypracowuje własne sposoby zarówno unikania, powrotu do choroby, jak i zapobiegania jej nawrotowi,
 • odwyk alkoholowy wykorzystuje program 12 kroków AA oraz systematyczny udział w spotkaniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

terapia alkoholowa

 

Zasady terapii w naszej grupie AA

Podstawowa terapia alkoholowa w naszym ośrodku oparta jest na pierwszych trzech krokach programu AA:

Krok pierwszy AA
przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym życiem.

Krok drugi AA
uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

Krok trzeci AA
postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek go pojmujemy.

prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu

Dlaczego warto nam zaufać?

Przez ostatnie dziesięciolecia było prowadzonych bardzo wiele badań na temat tego, jakie czynniki w grupach AA powodują, że tego typu organizacje skutecznie pomagają skończyć z nałogiem. I, mimo że 12 kroków AA w dużej mierze opiera się na pewnych „metafizycznych” zasadach, jednocześnie niosą one ze sobą nowe wartości i zmiany w postrzeganiu życia. Ta terapia uzależnień to dla Ciebie szansa na kompletną odmianę życia. Może okazać się jedyną skuteczną drogą leczenia alkoholizmu.

Jak wygląda proces leczenia alkoholizmu w naszym ośrodku w praktyce?

 • każdy pacjent, przy przyjęciu, konsultowany jest przez lekarza
 • kiedy trwa terapia alkoholowa pacjenci przez cały okres leczenia objęci są profesjonalną opieką lekarską
 • terapia alkoholowa trwa 21-28 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych wypadkach)
 • w niecały miesiąc osiągniesz sukces, który zagwarantuje trzeźwe myślenie, pozwalające zmienić Twoje życie, osiągać cele, których pragniesz i tworzyć dobre relacje z innymi
 • terapia uzależnień pomoże Ci nabyć umiejętności pozwalające prowadzić świadome życie i wprowadzić w nim pozytywne zmiany