Leczenie alkoholizmu: Wrocław

Ośrodki leczenia uzależnień pomagają wygrać z uzależnieniami. Nasz ośrodek leczenia uzależnień prowadzi program terapeutyczny oparty na Modelu Minnesota.
Jest on adresowany do osób uzależnionych od alkoholu (odwyk alkoholowy), narkotyków (odwyk narkotykowy) i innych używek.
Polega głównie na zastosowaniu w terapii grupowej i indywidualnej, programu 12-kroków AA (Anonimowych Alkoholików).

Metoda powstała z inicjatywy dwóch specjalistów — psychologa i psychiatry. Wstępne założenia modelu polegały na połączeniu doświadczeń profesjonalistów oraz alkoholików trzeźwiejących przy pomocy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Integralną częścią intensywnego programu terapeutycznego realizowanego w warunkach stacjonarnych był aktywny udział rodziny pacjenta. W Polsce elementy tego modelu zastosowane zostały po raz pierwszy w połowie lat 80. Model Minnesota ulegał poprzez lata ewolucji.

Program AA

 1. Uzależnienie od alkoholu jako choroba
 2. Leczenie uzależnienia
 3. Alkoholizm chorobą uczuć – Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć
 4. Alkoholizm chorobą zakłamania – Mechanizm Iluzji i Zaprzeczania
 5. Uzależnienie od alkoholu a osobowość – Mechanizm Rozpraszania „Ja”
 6. Utrata kontroli picia w uzależnieniu od alkoholu
 7. Jak osoba uzależniona kieruje swoim życiem?
 8. Alkoholizm chorobą duchową
 9. Wstyd
 10. Lęk przed zmianą
 11. Żal po stracie
 12. Program Wspólnoty Anonimowych Alkoholików
 13. Trzeźwienie a abstynencja
 14. Przeszkody na drodze do zdrowia
 15. Sposoby dbania o zdrowie
 16. Wpływ alkoholu na zdrowie
 17.  Alkoholizm chorobą całej rodziny
 18. Proces trzeźwienia a nawrót choroby

 

Leczenie alkoholizmu — na czym polega terapia uzależnień?

Odwyk alkoholowy to terapia uzależnień, która opiera się na takich założeniach jak:

 • traktowanie alkoholizmu jako choroby
 • traktowanie alkoholizmu jako choroby przewlekle postępującej, śmiertelnej i co istotne niezawinionej, na której powstanie złożyło się wiele różnych czynników,
 • traktowanie z należytym szacunkiem i zrozumieniem osób, które cierpią na tę chorobę oraz szanowanie ich osobistej godności,
 • przekonanie, że wstępna motywacja nie decyduje o przebiegu i wynikach leczenia dążenie do umożliwienia osobie uzależnionej identyfikacji z objawami choroby, co może wywołać u niej potrzebę dokonania zmian w swoim życiu,
 • uznawanie, że jednym z najważniejszych objawów choroby jest zaprzeczanie (często słyszy się, że alkoholizm to choroba zaprzeczeń i nawrotów), przy czym istnieniu choroby zaprzecza również najbliższe otoczenie chorego,
 • stawianie jako cel długofalowy, dożywotniej abstynencji od wszelkich substancji psychoaktywnych,
  systemowe podejście do choroby uwzględniające jednocześnie aktywny udział w procesie terapeutycznym bliskich (partnerzy, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), leczenie alkoholizmu wymaga czasu,
 • maksymalne wykorzystanie potencjału zespołu terapeutów, w którym istotną rolę odgrywają odpowiednio przeszkoleni specjaliści wywodzący się spośród alkoholików trzeźwiejących w oparciu o program AA. Każdy terapeuta, którego zatrudnia nasz prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu podejmuje postanowienie o pełnej abstynencji i życiu w trzeźwości.
 • każda terapia uzależnień, jaką prowadzimy odbywa się w małych grupach, w których każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, ma bowiem ustaloną swoją indywidualną drogę wychodzenia z nałogu oraz własne sposoby zarówno unikania, powrotu do choroby jak i zapobiegania jej nawrotowi
 • odwyk alkoholowy wykorzystuje program 12 kroków AA oraz systematyczny udział w spotkaniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików

Program AA

 

Podstawowa terapia leczenia alkoholizmu

Podstawowa terapia alkoholowa w naszym ośrodku oparta jest na pierwszych trzech krokach programu AA:

Krok pierwszy AA
przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym życiem.

Krok drugi AA
uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.

Krok trzeci AA
postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek go pojmujemy.

Program AA

Skąd ośrodek leczenia uzależnień czerpie swoje zasady?

Przez ostatnie 10-lecia było prowadzonych bardzo wiele badań na temat tego, jakie czynniki w grupach AA powodują, że tego typu organizacje skutecznie pomagają skończyć z nałogiem. I mimo, że 12 kroków AA w dużej mierze opiera się na pewnych „metafizycznych” zasadach, jednocześnie niosą one ze sobą nowe wartości i zmiany w postrzeganiu życia. Ta terapia alkoholowa to dla Ciebie szansa na kompletną odmianę życia. Jedyna droga leczenia alkoholizmu.

Jak wygląda detoksykacja alkoholowa w rzeczywistości?
 • każdy pacjent, przy przyjęciu, konsultowany jest przez lekarza
 • kiedy trwa terapia alkoholowa pacjenci przez cały okres leczenia objęci są profesjonalną opieką lekarską
 • terapia alkoholowa trwa 21-28 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych wypadkach)
 • w niecały miesiąc osiągniesz sukces, który zagwarantuje trzeźwe myślenie, pozwalające zmienić Twoje życie, osiągać cele, których pragniesz i tworzyć dobre związki z innymi
 • terapia uzależnień pomoże Ci nabyć umiejętności pozwalające prowadzić trzeźwe życie i wprowadzić w nim pozytywne zmiany