Leczenie alkoholizmu – Wrocław

lampka z winem i pusta butelka

Zajmujemy się leczeniem alkoholizmu i prowadzimy program terapeutyczny oparty na Modelu Minnesota, który polega głównie na zastosowaniu w terapii grupowej i indywidualnej programu 12-kroków AA (Anonimowych Alkoholików). Zadbaliśmy o to, by w naszym ośrodku leczenia alkoholików stworzyć pacjentom możliwie najbardziej komfortowe warunki, w których proces leczenia ma rzeczywistą szansę powodzenia. Terapię prowadzimy w atmosferze szacunku i zrozumienia, dbając jednocześnie o pełne poczucie bezpieczeństwa możliwe dzięki oferowanej przez nas kompleksowej opiece medycznej.

Jeżeli Ty lub bliska Ci osoba doświadczasz trudności w walce z nałogiem, skorzystaj z pomocy oferowanej przez nasz ośrodek leczenia alkoholizmu i rozpocznij stacjonarny odwyk w naszej placówce znajdującej się niedaleko Wrocławia.

Jakie są objawy alkoholizmu?

Wśród objawów alkoholizmu wymienia się przede wszystkim nieustanną potrzebę spożywania alkoholu czy brak umiarkowania i kontroli w piciu, jednak nie są to jedyne sygnały świadczące o potrzebie rozpoczęcia leczenia alkoholizmu. Choroby alkoholowej nie można lekceważyć w żadnym stadium zaawansowania, a jej początki są często łatwe do przeoczenia.

Wzmożoną czujność powinny wzbudzić zachowania, w których osoba ma trudności ze skutecznym postawieniem granicy co do ilości spożywanego alkoholu. W miarę jak choroba postępuje, uzależniony szuka okazji do wypicia alkoholu, może zacząć też pić go w samotności. O konieczności rozpoczęcia leczenia alkoholika mogą świadczyć objawy głodu alkoholowego – uzależniony doświadcza wówczas natrętnej potrzeby spożycia alkoholu, przez co może być silnie rozdrażniony a nawet agresywny.

Alarmujące są również objawy zespołu abstynencyjnego występujące po przerwaniu picia: wymioty i biegunki, zaburzenia świadomości, drżenie, a także bezsenność czy lęki. Alkoholik będzie starał się je zagłuszyć poprzez picie alkoholu w ilości niezbędnej do ich wyeliminowania. Na tym etapie uzależniony nie poradzi sobie z chorobą bez specjalistycznego leczenia alkoholizmu – szansą na wyjście z nałogu jest wówczas rozpoczęcie odwyku w profesjonalnej placówce.

Model Minnesota – na czym polega stosowana przez nas metoda leczenia alkoholizmu?

Alkoholizm jest poważnym problemem społecznym, który dotyka nie tylko osoby uzależnione, ale także ich rodziny, przyjaciół i współpracowników. W Polsce coraz więcej osób szuka pomocy w walce z nałogiem, a jednym z najbardziej popularnych i skutecznych sposobów leczenia jest metoda oparta na modelu Minnesota. Metoda ta została opracowana w Stanach Zjednoczonych w latach 40. i 50. XX w. Wstępne założenia modelu powstały z inicjatywy psychologa i psychiatry. Zakładano, że najlepsze efekty w leczeniu alkoholików da zebranie i połączenie doświadczeń specjalistów oraz alkoholików, którzy wychodzą z nałogu picia z pomocą Wspólnoty Anonimowych Alkoholików. Integralną częścią intensywnego programu terapeutycznego realizowanego w warunkach stacjonarnych był aktywny udział rodziny pacjenta.

Leczenie alkoholizmu w modelu Minnesota opiera się na pracy zespołu terapeutycznego, który składa się z lekarzy, psychologów, terapeutów uzależnień oraz osób, które same wyzdrowiały z alkoholizmu. Terapia jest prowadzona w grupach, a jej celem jest nie tylko uwolnienie pacjenta od nałogu, ale także pomoc w odzyskaniu równowagi życiowej i umiejętności radzenia sobie z problemami bez uciekania się do alkoholu.

Leczenie alkoholizmu w modelu Minnesota przynosi wiele korzyści zarówno dla pacjentów, jak i ich bliskich. Przede wszystkim pozwala na skuteczne uwolnienie się od nałogu i odzyskanie kontroli nad własnym życiem.

W Polsce elementy modelu Minnesota zastosowano po raz pierwszy w terapii uzależnień w latach 80. Założenia programu przez lata ewaluowały i dostosowano je do zmieniającego się społeczeństwa. Metoda ta jest adresowana nie tylko do osób wymagających leczenia alkoholizmu, ale także w trakcie odwyku narkotykowego i od innych używek.

Uświadomienie problemu – pierwszy krok leczenia alkoholika

Uzależnienie od alkoholu u każdego zaczyna się od pozornie nic nieznaczących zdarzeń. Z czasem jednak rozwija się i coraz trudniej oprzeć się nałogowi. Wsparcie w takiej sytuacji oferuje wiele ośrodków leczenia alkoholizmu i grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy.
Aby leczenie alkoholika przynosiło skutki, trzeba poznać podłoże uzależnienia, jego przyczyny i przede wszystkim wiedzieć, czy osoba chce uzyskać pomoc. Być może ona sama nie rozumie swojego położenia lub czuje się tak źle, że nie widzi wyjścia z sytuacji. Szczególnie ciężkie chwile przeżywają ci, którzy podjęli próbę walki o własne godne życie i, wydaje się, wygrali pierwszy etap.
Osoby zmagające się na co dzień z trudami utrzymania abstynencji potrzebują wsparcia w wytrwaniu w tym postanowieniu. Nigdy nie wiadomo, na jak długą walkę z samym sobą starczy im sił. Ważne, by motywacja pochodziła z ich własnego silnego przeświadczenia, że warto walczyć, a nie z zewnętrznego źródła.

Zagadnienia omawiane w ramach leczenia alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu wymaga poznania mechanizmów, które doprowadziły do uzależnienia, dlatego w trakcie spotkań z pacjentami nasi terapeuci i psycholodzy poruszają następujące zagadnienia:

 1. Uzależnienie od alkoholu jako choroba.
 2. Leczenie uzależnienia.
 3. Alkoholizm chorobą uczuć – Mechanizm Nałogowego Regulowania Uczuć.
 4. Alkoholizm chorobą zakłamania – Mechanizm Iluzji i Zaprzeczania.
 5. Uzależnienie od alkoholu a osobowość – Mechanizm Rozpraszania „Ja”.
 6. Utrata kontroli picia w uzależnieniu od alkoholu.
 7. Jak osoba uzależniona kieruje swoim życiem?
 8. Alkoholizm chorobą duchową.
 9. Wstyd.
 10. Lęk przed zmianą.
 11. Żal po stracie.
 12. Program Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
 13. Trzeźwienie a abstynencja.
 14. Przeszkody na drodze do zdrowia.
 15. Sposoby dbania o zdrowie.
 16. Wpływ alkoholu na zdrowie.
 17. Alkoholizm chorobą całej rodziny.
 18. Proces trzeźwienia a nawrót choroby.

Dzięki rozpoznaniu mechanizmów uzależnienia i ich konsekwencji dla zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego możliwe jest wprowadzenie konstruktywnych zmian do swojego życia.

Założenia terapii stosowanej w leczeniu alkoholików

Prowadzone przez nas leczenie alkoholika to proces, który opiera się na konkretnych założeniach:

 • alkoholizm jest traktowany jako podstępna, przewlekła i śmiertelna choroba, nad którą traci się kontrolę;
 • uzależnienie od alkoholu nie wynika z winy osoby chorej, jest wynikiem wielu różnych czynników;
 • wszystkie etapy terapii odbywają się z należytym szacunkiem, poszanowaniem godności osobistej i zrozumieniem osób, które w niej uczestniczą;
 • leczenie wymaga czasu, a wstępna motywacja pacjenta nie decyduje o przebiegu i efektach leczenia; terapeuta ma za zadanie umożliwić osobie uzależnionej identyfikację z objawami choroby, aby mogła ona dokonać analizy swojej postawy wobec alkoholu i ewentualnego przewartościowania wartości;
 • terapia uwzględnia systemowe podejście do choroby; proces wychodzenia z nałogu powinien uwzględniać aktywny udział rodziny, partnerów, dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;
 • uznawanie, że jednym z głównych objawów choroby alkoholowej jest zaprzeczanie (alkoholizm jako choroba zaprzeczeń i nawrotów); istnieniu choroby zaprzecza także otoczenie chorego;
 • długofalowym celem leczenia alkoholika jest utrzymanie dożywotniej abstynencji od substancji psychoaktywnych;
 • zespół terapeutów powinien składać się z odpowiednio przeszkolonych specjalistów – najlepiej, kiedy wywodzą się oni spośród alkoholików trzeźwiejących na podstawie programu AA; każdy terapeuta, którego zatrudnia nasz prywatny ośrodek leczenia alkoholizmu, podejmuje postanowienie o pełnej abstynencji i życiu w trzeźwości;
 • każda terapia uzależnień, jaką prowadzimy, odbywa się w małych grupach, w których każdy pacjent traktowany jest indywidualnie, ma ustaloną swoją indywidualną drogę wychodzenia z nałogu; pacjent pod opieką personelu wypracowuje własne sposoby zarówno unikania, powrotu do choroby, jak i zapobiegania jej nawrotowi;
 • odwyk alkoholowy wykorzystuje program 12 kroków AA oraz systematyczny udział w spotkaniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.

Zasady terapii leczenia alkoholizmu w naszej grupie AA

Podstawowa terapia alkoholowa w naszym ośrodku oparta jest na pierwszych trzech krokach programu AA:

 • Krok pierwszy AA – przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować naszym życiem.
 • Krok drugi AA – uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 • Krok trzeci AA – postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga jakkolwiek go pojmujemy.

Dlaczego warto zaufać stosowanym przez nas metodom leczenia alkoholików?

Przez ostatnie dziesięciolecia prowadzono wiele badań na temat tego, jakie czynniki w grupach AA powodują, że tego typu organizacje skutecznie pomagają skończyć z nałogiem. Mimo że program 12 kroków AA w dużej mierze opiera się na pewnych „metafizycznych” zasadach, niosą one ze sobą nowe wartości i zmiany w postrzeganiu życia. Prowadzone w ten sposób leczenie alkoholizmu to dla Ciebie szansa na kompletną odmianę życia.

Jak wygląda proces leczenia alkoholizmu w naszym ośrodku w praktyce?

Każdy pacjent, który rozpoczyna terapię w naszym ośrodku leczenia alkoholizmu konsultowany jest przez lekarza. Następnie przez cały okres leczenia pacjenci objęci są profesjonalną opieką lekarską, a cała terapia alkoholowa trwa 28-42 dni (z możliwością przedłużenia w uzasadnionych wypadkach). Dzięki niej zyskujesz szansę, by odzyskać trzeźwe myślenie, zacząć na nowo osiągać wyznaczone cele i tworzyć dobre relacje z innymi. Prowadzone przez nas leczenie alkoholizmu pomoże Ci nabyć umiejętności pozwalające prowadzić świadome życie i wprowadzić w nim pozytywne zmiany.