Uzależnienia młodzieży

smutna nastolatkaLeczenie uzależnień dla młodzieży

Ważnym obszarem działalności naszego ośrodka jest również terapia uzależnień młodzieży. Dorastanie jest procesem kształtowania się tożsamości młodego człowieka i zarazem czasem pełnym wyzwań rozwojowych, a także konfliktów wewnętrznych. Próby okresu dojrzewania niekiedy przytłaczają młodych ludzi, zwłaszcza jeśli nie otrzymali odpowiedniego wsparcia ze strony swoich bliskich. Uzależnienia młodzieży są wyrazem bezradności, braku umiejętności odnalezienia się w otaczającej rzeczywistości.

W naszym ośrodku udzielamy kompleksowej pomocy w zakresie terapii uzależnień młodzieży – wspieramy zarówno samych młodych, jak i członków rodziny doświadczających skutków danego uzależnienia. Dzięki prowadzonej przez nas terapii grupowej i indywidualnej pomagamy młodym osobom w wyjściu z nałogu oraz uczymy, jak unikać zachowań ryzykownych. Zapraszamy do kontaktu.

Narkomania i alkoholizm wśród młodzieży

Badania pokazują, że wiek przeciętnego konsumenta narkotyków oscyluje między 13 a 18 rokiem życia. Ponad 30% uczniów szkół ponadpodstawowych przynajmniej jednokrotnie eksperymentowało z narkotykami. 30% uczniów szkół podstawowych wie, kto dystrybuuje narkotyki w ich szkole. Najczęściej podawane przyczyny sięgania po narkotyki przez młodzież to wpływ grupy rówieśniczej, ciekawość, „szpanowanie” oraz ucieczka od rzeczywistości.

Ponadto większość nastolatków regularnie spożywa alkohol, a problem ten dotyczy nie tylko młodzieży licealnej, ale także dzieci na etapie szkoły podstawowej. Mimo że samo pice alkoholu nie jest równoznaczne z uzależnieniem od tej substancji, działanie to jest ryzykowne i niebezpiecznie dla zdrowia młodych osób. Nastolatkowie nadużywają alkoholu nie tylko, by zaimponować rówieśnikom – niekiedy traktują go jako sposób na radzenie sobie z problemami w domu czy w szkole. Będąc rodzicem nastolatka, trudno zatem określić skalę problemu oraz wskazać moment, kiedy niewinne eksperymentowanie z alkoholem przeradza się w uzależnienie.

Niezależnie od rodzaju spożywanych substancji uzależnieniom młodzieży należy przeciwdziałać i nie wolno lekceważyć oznak rozwoju choroby. Jeżeli podejrzewasz, że młoda osoba w Twoim otoczeniu uzależniła się od alkoholu lub substancji psychoaktywnych, skontaktuj się z naszym ośrodkiem i zasięgnij porady specjalistów.

Jak wygląda leczenie w ośrodku terapii uzależnień młodzieży?

Ośrodek terapii uzależnień młodzieży należy odwiedzić niezwłocznie, kiedy zdasz sobie sprawę z obecności problemu u bliskiej Ci młodej osoby. Spotkanie ze specjalistą pozwoli na określenie, czy terapia jest potrzebna i jaką formę powinna przybrać.

Terapia alkoholowa lub narkotykowa poprzedzona jest postawieniem trafnej diagnozy, określeniem sytuacji życiowej młodego człowieka oraz detoksem. Detoks narkotykowy bądź alkoholowy ma na celu oczyszczenie zatrutego organizmu i przygotowanie go do terapii. Niekiedy bardziej odpowiednia okaże się terapia ambulatoryjna. Jednak w sytuacji, gdy uzależniony nastolatek przestał chodzić do szkoły i wypełniać domowe obowiązki bardziej skuteczna będzie terapia stacjonarna.

Terapia uzależnień młodzieży może opierać się o pracę grupową i indywidualną. Pracując z młodzieżą, stosujemy metody pozwalające w przystępny sposób zrozumieć własne mechanizmy i sposoby działania.

Psychoedukacja służy przekazaniu wiedzy na temat nałogu i jego mechanizmów. Pozwala młodzieży uzależnionej poznać motywy sięgania po substancje psychoaktywne, uczy odmawiania picia alkoholu i przyjmowania narkotyków, pozwala poznać przekonania na temat zażywania i uzależnienia oraz daje wiedzę o wpływie alkoholu i narkotyków na zdrowie człowieka.

Na grupie terapeutycznej młodzi pacjenci przy obecności i wsparciu wykwalifikowanych terapeutów analizują swoje trudności z życia codziennego. Przyglądają się mechanizmom, które skłoniły ich do sięgnięcia po używki. Próbują wypracować nowe sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Podczas pracy w grupie używają ciekawych metod, takich jak psychodrama (odgrywanie scenek), psychorysunek i biorą udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach tzw. psychozabawach. Mają one za zadanie zwiększyć samoświadomość nastolatka związaną z jego uzależnieniem oraz z trudnościami, jakie do uzależnienia doprowadziły.

Terapia uzależnień młodzieży a rodzina

Profesjonalne ośrodki terapeutyczne oprócz pracy z nastolatkiem skupiają się także na pracy z jego rodziną. Uzależnienie dziecka konfrontuje rodziców z poczuciem winy, nieudolności, i bezradności. Praca z rodzicami ma na celu oczyszczenie ich z poczucia winy i przyjrzenie się, jakie zachowania rodziców mogły mieć wpływ na nałóg dziecka. Terapia uzależnień młodzieży pomaga określić, które zachowania i w jaki sposób powinny zostać zmodyfikowane, aby rodzina mogła lepiej funkcjonować. Rola rodziny jest kluczowa w powrocie nastolatka do codziennego życia. Praca z rodziną pozwala dorosłym lepiej zrozumieć problem uzależnienia i uwolnić się od poczucia bezradności.

Leczenie uzależnień młodzieży obejmuje między innymi:

  • szczegółową diagnozę,
  • zakwalifikowanie do terapii grupowej lub/i indywidualnej, ambulatoryjnej lub stacjonarnej,
  • wsparcie rodziców w zrozumieniu tego, co dzieje się z ich dzieckiem,
  • wskazówki dla rodziny, jak radzić sobie z uzależnieniem dziecka.