Odwyk narkotykowy – leczenie narkomanii poprzez detoks

Odwyk narkotykowy stosuje się u osób po ciągu narkotycznym. Koncentruje się na redukowaniu nieprzyjemnych fizycznych objawów odstawienia substancji psychoaktywnych, a dzięki temu zmniejszeniu poczucia przymusu zażycia tej substancji (głodu psychicznego).

Jeżeli doświadczasz trudności w walce z nałogiem lub problem uzależnienia od narkotyków dotknął bliską Ci osobę, skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji na temat prowadzonego przez nas odwyku narkotykowego. W ramach terapii podjętej w naszym ośrodku zapewniamy kompleksową opiekę medyczną i terapeutyczną oraz komfortowe warunki sprzyjające procesowi zdrowienia.

detoks narkotykowy

Przebieg odwyku narkotykowego

Zawsze przed rozpoczęciem odwyku narkotykowego przeprowadzany jest wywiad medyczny w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań, schorzeń, problemów zdrowotnych, które należy wziąć pod uwagę, zanim zostanie dobrana najlepsza dla pacjenta forma leczenia. Wykonujemy również podstawowe badania krwi w celu ustalenia ogólnego stanu zdrowia.

Detoks narkotykowy wymaga podania pacjentowi szeregu substancji wzmacniających organizm uzależnionego, takich jak witaminy i płyny. Podawanie ich jest tu formą wspomagającą usuwanie toksyn, głównie jednak przede wszystkim w trakcie odwyku narkotykowego pacjent otrzymuje leki objawowe umożliwiające mu przetrwanie najtrudniejszego pod względem fizycznym okresu.

Ponadto istotnym następstwem odwyku narkotykowego jest terapia, która rozpoczyna się w ośrodku i powinno się kontynuować ją po zakończeniu pobytu w placówce. Jest ona niezbędna, by zapobiec nawrotom choroby oraz chęci sięgania po narkotyk. Detoks narkotykowy pozwala na przerwanie ciągu – nie leczy z uzależnienia od narkotyków, ale umożliwia doraźną poprawę stanu zdrowia i samopoczucia oraz stwarza sprzyjające warunki do dalszej walki z chorobą. Wytrwanie w procesie terapii jest niezbędne, ponieważ uczy ona, jak radzić sobie z czynnikami skłaniającymi do sięgania po narkotyki i pokonać psychiczne uzależnienie od substancji psychoaktywnych.

Kiedy konieczny jest detoks narkotykowy?

Osoba uzależniona powinna bezzwłocznie trafić do specjalistycznego ośrodka, gdy zauważymy, że jest gotowa zapłacić każdą cenę za zdobycie dostępu do zażywanej substancji i dotkliwie doświadcza objawów abstynencyjnych po samodzielnym odstawieniu narkotyków. Wówczas niezbędny jest fachowo przeprowadzony detoks narkotykowy, ponieważ może on okazać się jedyną szansą na powrót chorego do normalności. Działania podejmowane przez specjalistów w dziedzinie uzależnień, takich jak lekarze i terapeuci zatrudniani w naszym ośrodku, pomogą pacjentowi w dążeniach do całkowitej abstynencji.

Stacjonarny detoks narkotykowy

Tak jak w przypadku detoksu alkoholowego proponujemy detoks narkotykowy w systemie stacjonarnym. Odwyk narkotykowy odbywa się w komfortowych warunkach i rozpoczyna się od etapu medycznego, po którym rozpoczyna się okres abstynencji. Następnie łagodnie przechodzi się do etapu terapeutycznego – dzięki niemu chory powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dalej ma wyglądać jego życie.

Czas trwania odwyku uzależniony jest od rodzaju substancji, którą jest zatruty organizm pacjenta. Nasz ośrodek odwykowy  dba o dobre samopoczucie pacjentów w trakcie odtrucia i po nim. Cały detoks narkotykowy odbywa się pod całodobowym nadzorem wykwalifikowanej kadry medycznej i jest całkowicie bezpieczny.

telefon detoks narkotykowy

Pomoc
Przerwij ciąg narkotykowy

+48 536 983 896